Frank Tidemann style=

Frank Tidemann

President Medlemsansvarlig
Øyvinn Andreassen style=

Øyvinn Andreassen

Visepresident
Ole Chr. Ous style=

Ole Chr. Ous

Sekretær
Vidar Sørensen style=

Vidar Sørensen

Kasserer
Helge Evju style=

Helge Evju

Past president
Egil Lundestad style=

Egil Lundestad

Klubbmester