Melwin Jones Fellowship 2

Melwin Jones Fellowship 2

Publisert av Vidar Sørensen den 27.10.20. Oppdatert 02.11.20.

Den andre Melvin Jones Fellowship Award i klubbens 33 årige historie er ved sommeravslutniung 2015 tildelt Helge Vaadal.

Lions Internationals høyeste utmerkelse Melvin Jones Fellowship ble tildelt chartermedlem Helge Vaadal for hans enorme innsats for klubben gjennom alle år. Helge har vært dugnadsansvarlig i en årrekke. Dette inkluderer alle mulige tilfeldige dugnader samt årlige ved og strøsand dugnader. Helge er positiv og stiller alltid opp med egeninnsats og bruk av eget firmas ressurser når det trengs.