Øyvinn Andreassen style=

Øyvinn Andreassen

President Medlemsansvarlig
Vidar Sørensen style=

Vidar Sørensen

Kasserer
Frank Tidemann style=

Frank Tidemann

Past president
Egil Lundestad style=

Egil Lundestad

Klubbmester
Walther Småland style=

Walther Småland

Styremedlem