Ole Christian Ous

Ole Christian Ous

Publisert av Vidar Sørensen den 30.06.24.

Ole Christian ble medlem i klubben 1. juni 1991 og derved har han vært et engasjert og aktivt medlem i 33 år.

De siste ni årene har han sittet i styret som sekretær, og var klar for å begynne på sitt tiende. Slik skulle det dessverre ikke bli.

Klubben kommer til å savne Ole Chr. for sin innsats, og spesielt da klubbmøte-referatene, som var langt over det som kan forventes av møtereferat. 

På dugnadsfronten, som alt vesentlig er produksjon og distribusjon av strøsingel-sekker, stilte han opp så sant han kunne. Den siste sesongen klaget han over vonde knær, men jobbet på uansett.

Vi takker for et stort engasjement for Lions Club Kongsberg Vest