Åsenteateret - Aladdin Jr.

Åsenteateret - Aladdin Jr.

Vi kjøper billetter for kr. 10.000 til Åsenteaterets forestilling Aladdin Jr. som fordeles via "Hjerter i Sentrum" til barn som trenger en oppmuntring.